Veranderingsmanagement

Een verandering, gedwongen of als bewuste keuze, kan een goede ontwikkeling zijn voor de groei of het functioneren van uw onderneming. Er zijn vaak verschillende hindernissen te nemen, voordat een verandering succesvol is doorgevoerd. JOEP Consultants helpt u bij de verschillende stappen in het veranderingstraject bij het nemen van deze hindernissen. Met jarenlange ervaring op het gebied van veranderingsmanagement en de verschillende essentiŽle punten hierin, helpen wij een verandering ook in uw organisatie succesvol door te voeren.

Strategisch Management

Een groeiende onderneming is positief, maar wanneer u door stijgende personeelsaantallen of een grotere hoeveelheid werk niet meer in staat bent om uw huidige bedrijfsstructuur te handhaven, is het verstandig tijdig in te grijpen. Ook wanneer er veranderingen in de markt plaatsvinden en u achterblijft (door bijv. niet in hetzelfde tempo of dezelfde mate mee te veranderen), is het cruciaal om na te denken over mogelijke verbetering.
Het inschakelen van een externe partij kan dan van grote waarde zijn voor het bereiken van een bevredigend, succesvol eindresultaat in de organisatie of reorganisatie van uw onderneming.

Met het in de arm nemen van JOEP Consultants laat u in de eerste instantie een frisse en professionele blik over de huidige gang van zaken werpen. Daarmee is de eerste stap naar een optimaal resultaat gezet. Uw organisatie wordt aan een objectieve analyse onderworpen, waarna in overleg planmatig naar een oplossing wordt gezocht die van deze tijd is en waarmee u uw organisatie sterk(er) in de markt zet. Wanneer dit plan naar tevredenheid van alle partijen is opgesteld, zal JOEP Consultants u adviseren en ondersteunen in het (structureel) doorvoeren van de veranderingen.