Disclaimer


Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van eventuele (hyper)links, zijn eigendom van JOEP Consultants.

Het is niet toegestaan om deze website, of een gedeelte daarvan, op te slaan, openbaar te maken, of te kopiŽren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JOEP Consultants. Bij het samenstellen van deze website is de grootste aandacht en zorg besteed aan de juistheid van gegevens. Echter, er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden en/of op een later tijdstip aangebrachte wijzigingen van welke aard ook. Kennelijke typefouten zijn niet bindend. De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. JOEP Consultants behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddelijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat, waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Aan de eventueel op deze website vermelde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen in prijzen worden voorbehouden.

Hoewel JOEP Consultants alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is JOEP Consultants niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via het internet verzonden worden.